ทีมงาน LINE จะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการชมวิดีโอใน LINE LIVE และนำข้อมูลสถิติจำนวนครั้งในการชม เวลาที่ชม และอื่นๆ ไปใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ โดยจะไม่เก็บรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของผู้ใช้แต่อย่างใด การเก็บรวบรวมข้อมูลจะหยุดลงเมื่อผู้ใช้ออกจากห้องแชทหรือบล็อคบัญชี ※ผู้ใช้งานในประเทศไทยไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นการส่งของขวัญ รวมถึงการใช้ไลน์พอยท์หรือเหรียญในการซื้อของขวัญได้.....!

2018 © Copyright BIGBET97 ALL RIGHTS RESERVED.